მოგესალმებით! თქვენ იმყოფებით სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში, რომელიც წარმოადგენს საქართველოში სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული საქმიანობის ოფიციალურ პორტალს. იგი უზრუნველყოფს ღია, გამჭვირვალე და კონკურენტუნარიან გარემოს სახელმწიფო შესყიდვების პროცედურებში მონაწილე ნებისმიერი პირისათვის. სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო.

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაცია სავალდებულოა მხოლოდ შემსყიდველებისათვის და მიმწოდებლებისთვის

რეგისტრირებული მომხმარებელი პაროლი   

ყურადღება!

ამ გვერდის საშუალებით თქვენ შეგიძლიათ შეხვიდეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში. სისტემაში დარეგისტრირებული ყველა მომხმარებელი საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად პასუხს აგებს მის მიერ სისტემაში განხორციელებული ყველა ქმედების იურიდიულ შედეგებზე. სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო პასუხს არ აგებს სახელმწიფო შესყიდვების ელექტრონული სისტემის გამოყენებით გამოწვეულ ნებისმიერი სახის ზიანზე.

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის მომხმარებლის სახელმძღვანელო
დოკუმენტების სანახავად
Acrobat Reader
გადმოწერა
მონიტორის რეკომენდებული
გარჩევადობა
1280 x 1024